Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


inscribe (อินซไครบ-) vt.
1. จารึก, คำจารึก, ลง(ชื่อ)
2. เขียน(วงกลม) ภายใน(รูปสามเหลี่ยม)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน