Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


inorganic chemistry
1. อนินทรีย์เคมี คือวิชาที่ว่าด้วยธาตุที่ไม่ได้มาจากสัตว์และต้นไม้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน