Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


inner-directed
1. มีการตัดสินใจด้วยตนเอง ตรงข้ามกับ other-directed คือ ถูกบังคับจากภายนอก, ซึ่งตัดสินใจโดยความคิดของตนเอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน