Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


initiation (อินิฌิเอ-ฌัน) n.
1. เริ่มริ
2. นำเข้าเป็นสมาชิก, นำเข้ารับปริญญา
3. อุปสมบท
4. สอน, พาไปขึ้นครู, พาไปให้รู้จัก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน