Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


inhibit (อินฮีบ-อิท) vt.
1. ยับยั้ง, ขัดขวาง, การสะดุดใจ, การยั้งไว้โดยเกลียดกลัว, ความไตร่ตรอง, หิริโอตตัปปะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน