Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


inhabitant (อินแฮบ-อิแท็นท) n.
1. ผู้อาศัย, พลเมือง, ชาว (เมือง, บ้าน)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน