Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


infinity n.
1. จำนวนมากมาย, นับไม่ถ้วน = infinitude (อินฟีน-อิทยูด), ที่ว่างเปล่าอันไม่รู้จักจบ = theinfinite, ระยะไกลที่สุด ระยะไกลสุดขีดเลื่อนของกล้องถ่ายรูปหรือสายตา, ดู infinite ไม่สิ้นสุด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน