Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


infection (อินเฟค-ฌัน) n.
1. ทำให้ติดเชื้อโรค, การติดต่อของเชื้อโรค, โรคติดต่อ, เพาะเชื้อ, ทำให้สกปรก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน