Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


inebriate (อินี-บริเอ็ท) n. adj. vt.
1. ขี้เมา, คนขี้เมา
2. ทำให้เมา, ความมึนเมา (อำนาจ)
3. ทำให้หัวใจเบิกบาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน