Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


inductive (อินดัค-ทิฝ) adj.
1. ด้วยวิธีพิสูจน์ จากกรณีเฉพาะ
2. เกี่ยวกับการชักนำไฟฟ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน