Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


induction (อินดัค-ฌัน) n.
1. การพิสูจน์หลักทั่วๆไปโดยเอากรณีเฉพาะรายมาอ้าง
2. การเกณฑ์
3. การชักนำกระแสไฟฟ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน