Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


indicative adj.
1. แสดง, แสดงว่าต้องการ, เครื่องแสดง, แสดงว่าจะมี, มาลาบอกเล่าในไวยากรณ์
2. เป็นเครื่องหมายแห่ง, ชี้
3. อาการ
4. บอกเล่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน