Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


index (อีน-เด็คซ) n. vt.
1. นิ้วชี้
2. เข็มชี้
3. เครื่องชี้, เลขชี้เพื่อแสดงสิ่งใดๆ
4. เลขกำลังในพีชคณิต
5. ทำสารบาญ(หนังสือ), ดัชนี, สูจิ, สารบาญ จัดตามอักขรานุกรมข้างท้ายหนังสือ, บรรจุเข้าในสารบาญ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน