Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


indent (อินเดนท-) n. vt. vi.
1. รอย, แหว่ง, รอยเว้า, ทำให้เว้า, ตอก, ประทับ, ทำให้เป็นรอย
2. ย่อหน้า
3. ออกใบสั่ง, ใบสั่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน