Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


indemnity rice
1. ข้าวที่ไทยส่งให้สหประชาชาติเพื่อเป็นค่าทำขวัญหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน