Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


indefinte tense
1. กาลที่ไม่แสดงระยะเวลาแน่นอนคือ ปัจจุบันกาล อดีตกาลและอนาคตกาลธรรมดา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน