Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


incur (อินเคอ-) vt.
1. ก่อ(ค่าใช้จ่าย), ทำ(หนี้สิน), เพาะ, ได้รับ(ความเสียหาย), มี(โทษ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน