Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


incubatory (อีน-คิวบะโทริ) adj.
1. อบ, กก(ไข่), บ่ม, ให้ความร้อนเพื่อเพาะให้เป็นตัว, เพาะ, คิด(อุบาย), ฟักตัว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน