Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


incidence (อิน-ซิเด็นซ) n.
1. การตก, การตกของแสงบนกระจกหรือแว่น, การตกของภาษี, ภาระแห่งภาษี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน