Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


incarnation (อินคา-เนท, อินคาเน-ฌัน) n.
1. จุติมา, มาเกิดในเมืองมนุษย์, ถูกส่งตัวให้มาเกิด, ผู้จุติ, อวตาร
2. เป็นตัวแห่ง(ความดี) ทำให้เป็นตัวเป็นตนขึ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน