Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


incapacitation (อินคะแพซิเท-ฌัน) n.
1. ทำให้เสียหาย, ทำให้ทุพพลภาพ, ทำร้าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน