Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


in- (อิน)
1. แปลว่า ไม่ หรือ อ- เช่นเดียวกับ un- บางทีคำรากเดียวกันมีทั้งสองรูป, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน