Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


in preference to
1. พอใจเลือก, พอใจเลือกเอา, โดยถือว่าดีกว่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน