Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


in kind
1. หน่อย ๆครัน ๆอยู่บ้างคล้าย ๆ(ตอบแทน) ด้วยสิ่งเดียวกัน, โดยของ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน