Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


imputation (อิมพิวเท-ฌัน) n.
1. ใส่ความ, กล่าวว่าเกิดจาก, ข้อหา
2. ยกให้เป็นของ, ใส่ให้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน