Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


impurity (อิมพยู-ริทิ) n.
1. ไม่บริสุทธิ์, สิ่งที่ปนเปเข้าไป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน