Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


impulsively (อิมพัล-ซิฝลิ) adv.
1. แรงกระตุ้น, สิ่งกระตุ้นใจ
2. ควมรู้สึกซึ่งบังเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน, หุนหัน, ใจเร็ว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน