Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


improvisation (อิมพโระไฝเส-ฌัน) n.
1. นึกขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน, รีบจัดขึ้นโดยทันทีทันควัน, ผูกกลอนสด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน