Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


imprint (อีม-พรินท) n. vt.
1. รอย, รอยพิมพ์, น้ำมือ, ลายมือ, ตรา, เครื่องหมาย, ประทับ, ฝัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน