Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


impressment n.
1. เกณฑ์, ยึด, เข้าควบคุมเพื่อสาธารณประโยชน์, ดู impress เกณฑ์
2. นำเอา (ตัวเลข) ออกมาอ้าง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน