Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


impressive (อิมพเรซ-ซิฝ) adj.
1. รอยรอยฟัน, รอยน้ำมือ, รอยพิมพ์ (มือ), พิมพ์, ประทับ, ตรา
2. ความรู้สึก, ทำให้รู้สึก, ฝัง (อยู่ในความทรงจำ)
3. ติดตา, จับใจ, ประทับใจ, สง่า, ทำให้เลื่อมใส, ทำให้ทึ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน