Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


impress (อิมพเรซ-) n. vt.
1. เกณฑ์, ตรา, ประทับ, พิมพ์, รอยพิมพ์ (มือ), รอยน้ำมือ, รอยรอยฟัน, เข้าควบคุมเพื่อสาธารณประโยชน์, ยึด
2. ความรู้สึก, ทำให้รู้สึก, ฝัง (อยู่ในความทรงจำ), นำเอา (ตัวเลข) ออกมาอ้าง
3. ติดตา, จับใจ, ประทับใจ, สง่า, ทำให้เลื่อมใส, ทำให้ทึ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน