Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


impoverish (อิมพอฝ-เออะริฌ) vt.
1. ทำให้จนลง, ทำให้หมดความอุดมสมบรูณ์, ทำให้ (ดิน) จืด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน