Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


impose (อิมโพส-) vt. vi.
1. กำหนดให้มี, ตั้ง, เก็บ (ภาษี), เรียกร้อง
2. วาง (โทษ)
3. บังคับ, บังคับให้รับ
4. โยนกลองมาให้, รบกวน, เอามาใส่ให้เป็นหน้าที่, ทำให้ได้รับความรำคาญ, นำไปใส่ให้
5. เอาเปรียบ, หลอกลวง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน