Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


importune (อิมพอทยูน-) vt.
1. รบเร้า, พร่ำ, พร่ำเพรื่อ
2. (ธุระ) เร่งร้อน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน