Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


importation (อิมโพท-, อิมโพะเท-ฌัน) n.
1. สั่งของต่างประเทศเข้ามา, สินค้าเข้า, นำเข้ามาในประเทศ, นำเอา (เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง) เข้ามา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน