Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


import (อีม-โพท) n. vt.
1. สั่งของต่างประเทศเข้ามา, สินค้าเข้า, นำเข้ามาในประเทศ, นำเอา (เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง) เข้ามา, ความหมาย, นัย, ความสำคัญ, สำคัญ, วางท่าเป็นคนสำคัญ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน