Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


implementation (อิมพลิเม็นเท-ฌัน) n.
1. เครื่องมือ, เครื่องใช้, ส่งเสริม, สนับสนุน, เพิ่มพูน, ทำให้มั่นคงขึ้น, ทำให้เป็นแผล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน