Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


impatiently (อิมเพ-เฌ็นทลิ) adv.
1. ไม่อดทน, ใจร้อน, อยากได้ใจจดใจจ่อ, เบื่อหน่าย, รำคาญ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน