Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


immediate (อิมี-ดิอิท) adj.
1. (เพื่อนบ้าน) ติดกัน, โดยตรง, ไม่มีสิ่งใดกั้น, ใกล้ชิด
2. (กาลภายหน้า) ใกล้ๆ, (ผู้ที่รับตำแหน่ง) ถัดมา
3. (เหตุ) สุดท้าย
4. เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, ชั่วขณะนี้
5. โดยกระทันหัน, โดยทันที

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน