Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


imagine (อิแมจ-อิน) vt. vi.
1. เดา, เข้าใจ, คิด, นึกดูเอาเอง, นึกฝันเห็น, หลับตาเห็น
2. จินตนาการ, มโนภาพ, มโนคติ
3. ช่างคิด, ด้วยความคิดราวกับตาเห็น, (นักเขียน) ที่มีความคิดเฟื่อง, โกหกเก่ง, เรื่องที่คิดขึ้นเอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน