Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


imaginative adj.
1. เดา, ตรงกันข้ามกับ -able ซึ่งแสดงว่า เป็นผู้ถูกกระทำ, ช่างคิด, เช่น, หลับตาเห็น, นึกฝันเห็น, เข้าใจ, คิด, นึกดูเอาเอง
2. จินตนาการ, มโนภาพ, มโนคติ
3. ด้วยความคิดราวกับตาเห็น, ช่างคิด, โกหกเก่ง, เรื่องที่คิดขึ้นเอง, (นักเขียน) ที่มีความคิดเฟื่อง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน