Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


imaginary (อิแมจ-อิเนริ) adj.
1. สมมุติขึ้น, แต่งขึ้นเอง, โกหก, ลมๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน