Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


imaginable adj.
1. สามารถคิดเห็นได้, เท่าที่จะเป็นไปได้, ซึ่งคิดเห็นได้, คำเช่นนี้บางคำใช้เป็นนามด้วย, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน