Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


imagery (อีม-อิจริ) n.
1. ภาพความคิดนึก, ความฝัน, ถ้อยคำสำนวนที่เกี่ยวกับความนึกฝัน, อุปมาอุปไมย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน