Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


illustrious (อิลัซ-ทเรียซ) adj.
1. เรืองนาม, มีชื่อเสียง, เด่น, น่าชมเชย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน