Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


illuminative (อิลยู-มิเนทิฝ)
1. ตามประทีปโคมไฟ, ส่องแสงไปยัง, ประดับโคมไฟ, ให้แสงสว่าง
2. ทำให้กระจ่าง
3. ระบายภาพสีประกอบ (หนังสือโบราณ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน