Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ignominy (อีก-โนะมีนิ) n.
1. ปราศจากศีลธรรม, น่าอาย, ความอับอาย, เสียชื่อเสียง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน