Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


if (อิฟ) n. con.
1. ถ้า, เผื่อ, หาก, มาตรว่า
2. แม้ว่า, คำว่าถ้า, ข้อแม้
3. หรือเปล่า, หรือไม่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน