Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


idyllic (ไอดิล-อิค) adj.
1. งดงาม, ชวนตาชวนใจอย่างบ้านนอก, รื่นตา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน